Servis i podrška

 

Naš tim ovlašćenih, sertifikovanih, inženjera i tehničke podrške Vam stoji na raspolaganju 24 časa dnevno.

 

 

Prateći savremene trendove, naši partneri su obezbedili i aplikacije i priručnike za Android, iOS i Windows telefone, kako bi korisnici bili u stalnom kontaktu sa novim, unapređenim proizvodima i trendovima.

 

Haemoscore

 

Klinički rezultati i algoritmi imaju centralnu ulogu u modernoj nezi pacijenta. Međunarodni stručni panel je razvio ovaj program koji prikuplja, na jasan i jednostavan način, korisne kliničke rezultate i dijagnoze algoritama iz područja tromboze i hemostaze.

Svaki algoritam uključuje naznaku i kratku interpretaciju naglašavajući najvažnije aspekte svakog od njih, uz neke reprezentativne reference.

 

Nadamo se ovaj program može voditi kliničara u odabiru dijagnostičke i terapijske strategije, odgovarajući na neka od pitanja koja se mogu pojaviti pri lečenju tromboze i poremećaja koagulacije.

 

 

iHemostasis
 
iHemostasis je aplikacija edukativnog karaktera, posvećena mehanizmima hemostaze (uključuje i animiran prikaz kaskade koagulacije) i analiza kliničkih slučajeva baziranih na istoriji bolesti pacijenta, laboratorijskih nalaza, INR, antikoagulans monitoringa, itd).
Ova aplikacija je namenjena:

- Lekarima i farmaceutima

- Laboratorijskim zdravstvenim radnicima

- Studentima medicine i farmacije

 

 

 

Preanalitika gasnih analiza
 
Studije pokazuju da su preanalitičke greške razlog za 62% svih grešaka u laboratorijskoj medicini. 
 
Ova aplikacija se fokusira na preanalitičku fazu testiranja gasova u krvi i šta operatori mogu učiniti kako bi izbegli greške.

 

Preporuke se temelje na postojećoj literaturi i najboljim međunarodnim praksama.

 

Priručnik za analizu gasova u krvi

 

Status gasova u krvi igra ključnu ulogu u ocenjivanju stanja kritično bolesnih pacijenata. 

 

Radiometrov priručnik za analizu gasova u krvi je jednostavan vodič koji će vam pomoći u tumačenju rezultata gasnih analiza.

 

Aplikacija nudi smernice za procenu stanja arterijskog kiseonika na temelju sveobuhvatne analize gasova u krvi (uključujući oksimetriju),  metaboličkih parametara i laktata.

Tel:+381 11 4036-345 

Fax: +381 11 4543-521 

e-mail : office@remed.rs