​Predstavljamo se i kao saradnici i uvoznici za CRO kompanije kao i ostale farmaceutske kuće koje organizuju, sprovode i prate kliničke studije u zdravstvenim institucijama u Srbiji (Parexel, WWCT, PSI, Altiora..)

 

ReMed d.o.o. je registrovan za trgovinu unutar zdravstvene delatnosti a svoj rad je standardizovao i sertifikovao ISO 9001 standardom.

 

 

ISO 9001 standard precizira osnovne zahteve za sistem upravljanja

kvalitetom, koje ispunjavamo kako bi pokazali svoju sposobnost da

proizvode dosledno distribuiramo.

 

ReMed d.o.o. je osnovan 2007. godine i ekskluzivni je zastupnik i distributer renomiranih svetskih kompanija u oblasti medicinske dijagnostike i medicinske opreme.

 

Kompanija zastupa, promoviše i distribuira medicinska sredstva stranih proizvođača i postaje partner i saradnik zdravstvenih ustanova na teritoriji republike Srbije.

 

Akcenat našeg rada je stavljen na dijagnostički deo potreba zdravstva, specifične lekove, medicinski materijal kao i medicinski nameštaj.

 

Mi nudimo vrhunske proizvode svetskih proizvodača, sa ciljem unapređenja zdravstvene usluge, a samim tim i poboljšanje kvaliteta života pacijenata u našoj zemlji.

Tel:+381 11 4036-345 

Fax: +381 11 4543-521 

e-mail : office@remed.rs

Hart.png

Tel:+381 11 4036-345; Fax:+381 11 4543-521; e-mail: office@remed.rs